S.S.S

S.S.S


Güvenlik nedenleriyle MakroBackup İstemci yalnızca ilk bulunan yedekleme sunucusuna bağlantı sağlar. İstemci güncelleme de bu şekildedir. Farklı bir yedekleme sunucu seçmek için MakroBackup İstemcinin kurulu olduğu dizinde 'server_idents.txt' dosyası düzenlenerek kullanmak istenilen sunucu anahtarı girilmelidir. Yedekleme sunucusu kimlik doğrulaması için sunucu anahtarına web arayüzünün durum kısmında ayrıntılar kısmından ulaşılarak (belirtilen karakterler arasında kalan kod '# I' ve server_ident.key içinde '#') ve 'server_idents.txt' dosyasına ek bir satır olarak bu anahtarı ekleyin. Başka bir seçenek de tüm yedekleme sunucuları için aynı anahtarı kullanmaktır.

Değiştirilmiş dosyalar istemciden mümkün olduğunca hızlı kopyalanır. Sunucu kopyalama işlemi sonrasında dosyaları inceler ve dizin doğrulama işlemi yapar.
Bu işlem uzun zaman alabilir ve istemci bu işlem için gerekli değildir. Bu nedenle Kullanıcıda yedekleme işlemi bitmiş görünür.

Güvenlik nedenleriyle MakroBackup İstemci yalnızca ilk bulunan yedekleme sunucusuna bağlantı sağlar. İstemci güncelleme de bu şekildedir. Farklı bir yedekleme sunucu seçmek için MakroBackup İstemcinin kurulu olduğu dizinde 'server_idents.txt' dosyası düzenlenerek kullanmak istenilen sunucu anahtarı girilmelidir. Yedekleme sunucusu kimlik doğrulaması için sunucu anahtarına web arayüzünün durum kısmında ayrıntılar kısmından ulaşılarak (belirtilen karakterler arasında kalan kod '# I' ve server_ident.key içinde '#') ve 'server_idents.txt' dosyasına ek bir satır olarak bu anahtarı ekleyin. Başka bir seçenek de tüm yedekleme sunucuları için aynı anahtarı kullanmaktır.


Güvenlik nedeniyle MakroBackup istemci sadece ilk gördüğü MakroBackup sunucuya yedeklemenizi sağlar. Bu nedenlerden dolayı, her sunucunun rasgele bir sunucu anahtarı vardır. Sunucu yazılımını kaldırdığınızda ve sonra sunucuyu tekrar yüklediğinizde sunucu anahtarı otomatik olarak değişecektir. En iyi seçenek, sunucu üzerinde 'server_ident.key' dosyasını kaydetmek ve yeniden kurulumdan sonra bu dosyayı geri yüklemektir. Diğer seçeneklerimiz şunlardır:
• İstemcilerde 'server_idents.txt' dosyasını silip MakroBackup istemci backend hizmeti durdurduktan sonra 5 dk. bekleyin ve hizmeti yeniden başlatın.
• MakroBackup istemciyi kaldırın, 5 dk bekleyin ve sonra yeniden yükleyin. Bunu seçenekte eski ayarlarınız değişmeyecektir.
• Sunucudan sunucu anahtarını alın ve Kullanıcının 'server_idents.txt' dosyasına ekleyin (Bu anahtar '# I' ve server_ident.key içinde '#' karakterleri arasındadır.

Değiştirilmiş dosyalar istemciden mümkün olduğunca hızlı kopyalanır. Sunucu kopyalama işlemi sonrasında dosyaları inceler ve dizin doğrulama işlemi yapar. Bu işlem uzun zaman alabilir ve istemci bu işlem için gerekli değildir. Bu nedenle Kullanıcıda yedekleme işlemi bitmiş görünür.


MakroBackup imaj yedekleri Microsoft VHD formatında saklanır. Vhd dosyaları sanal sabit disk kalıpları şeklindedir. MakroBackup imaj geri yükleme | kurtarma konsoluna CD / DVD ve USB bellek ile sistemi boot etmek suretiyle sistem yedeklendiği zamana geri yüklenebilir. Ayrıca Microsoft HyperV, VMware, Acronis ve benzeri geniş standardı destekleyen uygulamalar ve platformalar tarafından en direk geri yüklenebilir formatta olur geniş desteği mevcuttur. Microsoft Hyper-V ortamına hiç bir ekstra yazılıma gerek kalmadan direk sanal makina olarak geri yüklenebilir. Windows 7, Windows 8, Windows 10 işletim sistemlerine doğrudan sistem ayarları-> yönet-> Bilgisayar yönetimi-> Disk yönetimi-> Diğer Eylemler altında bir sabit disk olarak bu vhd dosyasını eklemenize izin verir -> Sanal Sabit Disk ekleyin.Bu işlemden sonra windows gezgininde İmaj başka bir sürücü olarak görünecektir. Bu şekilde imaj dosyası içerisinde istediğiniz dosyaya ulaşabilirsiniz fakat bu işlemi imaj dosyası yerel diskinizdeyse yapabilirsiniz.


Dosya uzantıları belirterek hariç tutma işlemi yapabilirsiniz. Tüm MP3 ve film dosyalarını hariç tutma istiyorsanız aşağıdaki gibi ayarlanabilir: * Mp3,.. * Avi,. * Mkv,. * Mp4,. * Mpg;. * Mpeg
Örneğin bir dizin hariç tutmak istiyorsanız aşağıdaki şekilde yapabilirsiniz:
* / Temp / * (ya da * Temp *) Bu işlem Temp adlı dizin içindeki bütün dosyaları hariç tutacaktır.Ayrıca tam yerel ad verebilirsiniz
C: Users Kullanıcı AppData Local Temp * veya
C Users Kullanıcı AppData Local Temp *
Kurallar noktalı virgül (";") ile ayrılır. Windows istemcileri için bir ters eğik çizgi ("") Linux istemcileri ("/") için eğik çizgi kullanın.